Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Nr obwodu Siedziba liczba uprawnionych

liczba wyborców, którym

wydano karty

do głosowania

Frekwencja

1 Łęcze 653 284 43,49%
2 Suchacz 1073 503 46,88%
3 Pogrodzie 747 354 47,39%
4 MGOK Tolkmicko 1983 909 45,84%
5 DPS Rangóry 30 16 53,33%
6 DPS Tolkmicko 95 39 41,05%
7 Kadyny 585 278 47,52%

 

Frekwencja łączna na godzinę 17:00 - 46,13%

Odsłony: 519 Utworzono: 12 lipiec 2020
Nr obwodu Siedziba liczba uprawnionych

liczba wyborców, którym

wydano karty

do głosowania

Frekwencja

1 Łęcze 649 114 18%
2 Suchacz 1040

228

 22%
3 Pogrodzie  747  157  21%
4 MGOK Tolkmicko  1950 371  19%
5 DPS Rangóry  30 12  40%
6 DPS Tolkmicko  95  35  37%
7 Kadyny  573  117  20%

 

Frekwencja łączna na godzinę 12:00 - 20,34%

Odsłony: 509 Utworzono: 12 lipiec 2020

Odsłony: 598 Utworzono: 07 lipiec 2020

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy


Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty
w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odsłony: 528 Utworzono: 30 czerwiec 2020

 

Zarząd Okręgowy

Polskiego Związku Łowieckiego,

Komisja Szkoleniowa Okręgu Elbląskiego PZŁ

przy współpracy ze

Stowarzyszeniem ''Pogrodzie dla Przyszłości''

zaprasza

w dniu 16 lipca 2020 r. na godz. 17°°

do Świetlicy Wiejskiej w Pogrodziu,

na warsztaty kulinarne pt.

Dziczyzna Oswojona”.

 

Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanego kucharza. W  związku z sytuacją w kraju związaną z COVID-19 oraz ograniczoną liczbą miejsc prosimy zainteresowanych uczestników o wcześniejsze zapisanie się na listę oraz potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2020 r. (zapisy na listę proszę kierować poprzez sms na numer telefonu 667 007 590)

 

Współorganizatorzy:

Rada Sołecka Pogrodzie,

Rada Sołecka Przybyłowo,

Świetlica Wiejska w Pogrodziu,

Parafia św. Mikołaja w Pogrodziu,

Koło Łowieckie ''ODYNIEC'' Elbląg,

Koło Łowieckie ''ROGACZ'' Malbork,

Odsłony: 587 Utworzono: 07 lipiec 2020
  Łęcze 1 Suchacz 2 Pogrodzie 3 MGOK Tolkmicko DPS Rangóry 5 DPS Tolkmicko 6 Kadyny 7 Suma Gmina
BIEDROŃ Robert 6 9 7 15 0 0 8 45
BOSAK Krzysztof 18 27 28 62 0 1 31 167
DUDA Andrzej Sebastian 154 231 185 455 7 29 124 1185
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 41 71 76 187 0 1 63 439
JAKUBIAK Marek 0 0 1 1 0 0 0 2
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 16 12 14 22 2 0 7 73
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0 0 0 3 0 0 0 3
TANAJNO Paweł Jan 0 1 1 0 0 0 0 2
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 90 191 108 287 0 1 83 760
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0 1 0 0 0 0 0 1
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 0 1 0 2 0 0 1 4
Suma obwody 325 544 420 1034 9 32 317  
Odsłony: 566 Utworzono: 29 czerwiec 2020

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs.

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową!

 

W załączeniu przesyłam do wykorzystania plakat zapraszający do udziału w konkursie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie.

 

Z poważaniem

 

Cezary Antczak

Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Oddział Terenowy w Olsztynie

tel. 89 52 48 927

kom. 600 248 066

www.kowr.gov.pl

Odsłony: 569 Utworzono: 07 lipiec 2020

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA. O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na sobotniej (20 czerwca br.) konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

 

Czytaj tutaj

 

Odsłony: 572 Utworzono: 26 czerwiec 2020

Odsłony: 754 Utworzono: 30 czerwiec 2020

Aktualny rozkład autobusów w PDF

 

 

 

Odsłony: 1314 Utworzono: 19 czerwiec 2020
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Program Operacyjny Polska Wschodnia – możliwości dofinansowania dla firm (aktualne nabory wniosków)”.

W webinarium udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane, a przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego.
Termin: 10 lipca 2020 r. w godzinach 10:00-10:40.
Miejsce: Platforma Webex
Formularz zgłoszeniowy oraz program webinarium dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-program-operacyjny-polska-wschodnia-mozliwosci-dofinansowania-dla-firm-aktualne-nabory-wnioskow/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.
Serdecznie zapraszamy!
Polub Nas na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/FunduszeEuropejskie.Warmia.Mazury
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Odsłony: 553 Utworzono: 30 czerwiec 2020

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku informuje, ze zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r., poz 713) w dniu 10 czerwca 2020 roku przedstawiła Raport o stanie Gminy (wcześniejszą datą był 31 maja, lecz na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2.03.2020 termin został wydłużony o 60 dni). Raport został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie Gminy Tolkmicko”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku
i funduszu sołeckiego. Rada Miejska w Tolkmicku nie określa w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

Rada Miejska w Tolkmicku rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku. W debacie nad raportem o stanie Gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy Gminy Tolkmicko. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie, ma obowiązek złożyć
do Przewodniczącej Rady zgłoszenie z poparciem co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia w załączeniu).


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos
w debacie, wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rada Miejska w Tolkmicku przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Tolkmicka wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska W Tolkmicku podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Odsłony: 588 Utworzono: 19 czerwiec 2020
Szanowni Państwo,zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie:
Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy! - konkurs dla dzieci i młodzieży
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich. Prace można przesyłać do 17 lipca.
Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury.
Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.
Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.
Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 17 lipca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Do wygrania cenne nagrody w postaci toreb medycznych z wyposażeniem oraz przydatne klubom sportowym nagrody niespodzianki.
Regulamin konkursu i wszelkie informacje pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chcesz-od-arimr-zdobyc-nagrody-zmobilizuj-swoj-pilkarski-klub-sportowy-konkurs-dla-dzieci-i-m.html

 

 

Z poważaniem
 
Katarzyna Kaczmarek
Główny specjalista
Sam. stanowisko pracy ds. info-prom.
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
www.arimr.gov.pl
Odsłony: 541 Utworzono: 30 czerwiec 2020

Odsłony: 660 Utworzono: 17 czerwiec 2020

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

4.2 °C

Data pomiaru:
Jan 31 13:32:16

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności